Etiket Arşivleri: Av. Arb. Elif Canbolat Göktepe

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE ARABULUCULUK

Av. Arb. Elif CANBOLAT GÖKTEPE I. GİRİŞ İş sözleşmesi, süreklilik ve karşılıklılık içeren tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Diğer tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere göre, süreklilik ve karşılıklılık içermesi sebebiyle daha özelliklidir. Ancak bu özellikli sözleşme her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olsa da, iş sözleşmesinin mahiyeti gereği işçi, sözleşmenin bağımlı […]